Piko93's Content

Šola; 6 popravnih izpitov, 17 enk, 72 neopravičenih ur, 63 opravičenih ur, ukor pred izkučitvijo (zaradi; provuciranje in zbadanja varnostnika, fizični obračun z varnostnikom in nekaterimi dijaki, uničenje varnostne kamere (o tem nič ne vem...), poškodova ... 

Community / Category