Xcookiex's Content

Ružo moja crvena, ne ubrana ljubavi, ti si bol jedina, suza moje mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve nade ljubavi, sve tuge radosti, da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Prošlo je već godina, neubrana ljubavi, još si bol jedina, uspomena mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve nade ljubavi, sve tuge radosti, da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. ... 

Community / Category